Category Archive:Retail

หากคุณสงสัยว่าทำไมสายไฟยังต้องมีท่อร้อยสายไฟอีก เหตุผลง่าย ๆ ก็คือฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้านั้นไม่แข็งแรงทนทานพอที่จะผ่านการใช้งานบางประเภทนาน ๆ โดยเฉพาะการใช้งานที่ต้องเจอแรงกระแทกหรือตากแดดตากลมหรือเสี่ยงต่อการโดนกัดแทะ หรือละอองฝน ทำให้ช่างไฟต้องไปร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขายท่อ flex เพื่อหาซื้อท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมมาใช้กับงาน โดยประโยชน์ของมันก็คือ ช่วยป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระเทือน โดนของมีคม ถูกสารเคมี ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับคน ในกรณีที่ฉนวนอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้ว แต่คนไม่รู้แล้วเผลอมาสัมผัสเข้า หรือ ช่วยให้การเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ง่ายขึ้น ป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือ เมื่อเกิดประกายไฟจากการลัดวงจร ประกายไฟจะจำกัดอยู่ในท่อ ช่วยป้องกันประกายไฟลุกลามจนเกิดเป็นอัคคีภัย

ท่อร้อยสายไฟนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน ลักษณะมักจะเป็นท่อกลม หรือสี่เหลี่ยม ที่ด้านในเป็นพื้นผิวเรียบ วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นโลหะ อโลหะ หรือรางเดินสาย ท่อร้อยสายไฟแบบอ่อน ที่เรียกว่าท่อ flex (flexible conduit) โดยข้อดีและข้อเสียของแต่ละวัสดุก็แตกต่างกันไป เช่น read more